MIJN VERHAAL

Van jongs af aan staat mijn leven in het teken van verwondering, als 73 -jarige nog steeds.

Verwondering wat er in de omgeving te zien en te horen is. Wat er in de lucht, de sloten of de gebouwde omgeving te zien en te beleven is. De emotie van muziek, het geschreven woord, het plezier van het creëren. Dit is de drijfveer voor het tekenen, ontwerpen en schilderen. Ook wandel en vis ik graag en ben geïnteresseerd in filosofie.

Als kind tekende ik al graag. Van mijn 14e tot mijn militaire dienst heb ik schilderles van Reggie Scherpbier gehad. Lid van DE PLOEG en de Delftse kunstkring. Hier heb ik later, na mijn opleiding tot bouwkundig tekenaar, veel profijt bij het ontwerpen gehad.

Bij tekenen en schilderen probeer je op een plat vlak een 3 dimensionale voortelling te suggereren. Bij ontwerpen van een gebouw probeer je op een 2 dimensionaal vlak een voorstelling te maken hoe je dat gebouw of ruimte gaat beleven. Dat is meer dan een 3D model tekenen. Die vaardigheid heb ik meer dan 30 jaar kunnen ontwikkelen in het verbouwen van boerderijen .

Tussen de twee laatst genoemde perioden heb ik 15 jaar les gegeven in vaktekenen machinale houtbewerking, bouw timmeren en godsdienst .

De laatste 5 jaar ben ik steeds intensiever gaan schilderen, mede door mijn vrouw die daarvoor slaagde voor de kunstacademie (www.jikkeknegt.nl) Eerst heb ik nog een aantal jaren les genomen bij Rein Halbersma te Kollum, en daarna tot nu toe, samen met mijn vrouw, bij Margreet Boonstra te drachten.

Daar waar ik me eerst probeerde te verbeelden hoe ruimtes eruit kwamen te zien in context met hun omgeving, wat betreft onderlinge verbinding en belichting, probeer ik nu het omgekeerde. Ik kijk en verwonder, en zie compositie, licht en donker, warme en koele kleuren. Ik zie het onderwerp veranderen. Niet alleen in de seizoenen, maar ook per dag, per uur. Mijn streven is die verwondering op het platte vlak neer te leggen. Dat kan zijn door op een persoon of voorwerp te experimenteren met belichting, of geraakt te worden door de belichting zoals die zich binnen of buiten manifesteert. Voor dat laatste, plein-air schilderen (ter plaatse, in de vrije natuur) moet je omdat het licht steeds verandert, snel werken. Dat is ook waar ik de voorkeur aan geef. In die zin zou je mijn werk ook het best bij de impressionisten kunnen indelen. Ik werk hoofdzakelijk met olieverf.

Wanneer ik in opdracht een tuin of interieur schilder is dat bij voorkeur op locatie. Dit uiteraard in overleg, maar wat het beste uit de verf komt is dat wat mij daar het meest inspireert.

  Contact opnemen:

  Heeft u een vraag over ons werk? Wij staan u graag te woord. Vul het onderstaande formulier in of bel ons op 0511 – 452510.
  Bij geen gehoor bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
  Let Op: Werken in Particulier bezit (PB in de titel) zijn niet langer te koop.

  Uw naam:

  Uw telefoonnummer:

  Uw e-mailadres:

  Als u wilt kunt u ook aangeven waar het om gaat: