Verbouwing Doezum

Duurzaam bouwen

Een piepklein woudhuisje met grote ambities. Zoveel ambitie paste niet in het huisje; een bijgebouw was nodig om het programma te kunnen herbergen. Het bijgebouw dreigde te groot worden volgens het bestemmingsplan. Jammer, want in de weidse omgeving zou een groter volume goed passen.

Door creatief met de gemeente mee te denken, over wat wel of niet mocht binnen de regels, kregen we het toch voor elkaar, waar het in eerste instantie volgens de ambtelijke molens niet mogelijk was.

De sfeer van het kleine huisje bleef behouden en contrasteert met de moderne aanvulling. Door de juiste typologie toe te passen, krijgt de grote uitbouw niet de overhand. Hoewel kleiner van formaat, blijft het voorhuis duidelijk hoofdgebouw

 

Meer informatie