kantoor Jellum

Samen met Nynke-Rixt Jukema is hier van een nietszeggende loods een representatief kantoor gemaakt. De houten spanten zijn bewaard gebleven en hebben een prominente rol gekregen in het interieur.

Stenden hogeschool

Voor Stenden Hogeschool is een studie gemaakt voor de herbestemming van de molenromp en het bijbehorende fabriekspand.

Sterkenburg

Verbouwing in Sterkenburg