Stenden hogeschool

I.s.m. NRJ architectuur

Voor Stenden Hogeschool is een studie gemaakt voor de herbestemming van de molenromp en het bijbehorende fabriekspand.

Meer informatie